Adres

Schwalbe Nederland b.v.
Dirk Storklaan 25
2132 PX Hoofddorp
Tel 023-5555265
info@schwalbe.nl

Aanspreekpartner voor de website

Brenda Posthumus

Bedrijfsleiding

Walter van den Hoven

Kamer van Koophandel

Haarlem,
34069181,
NL007491219B01

Actualisering/Aansprakelijkheid

Ralf Bohle GmbH getroost zich alle moeite om de juistheid en actualiteit van alle op hun domein voorkomende informatie en gegevens te garanderen. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van alle beschikbare informatie en gegevens is echter uitgesloten. In geen geval wordt voor schade, voortvloeiende uit het gebruik van de opgeroepen informatie, aansprakelijkheid gedragen. Ralf Bohle GmbH behoudt zich het recht voor, om zonder aankondiging veranderingen of aanvullingen van de ter beschikking gestelde informatie door te voeren.

Linkplaatsing

Ralf Bohle Gmbh heeft op haar domein links naar andere sites op internet geplaatst. Voor alle links geldt: Ralf Bohle GmbH benadrukt uitdrukkelijk geen invloed op de vormgeving en de inhoud van de sites te hebben waar deze links naar verwijzen. Ralf Bohle is voor de inhoud van de homepages, die door middel van elektronische links opgeroepen worden, niet verantwoordelijk. Als door de inhoud hiervan rechten van derden geschonden worden, dan distantieert Ralf Bohle GmbH zich met klem van de inhoud van deze sites. Deze verklaring geldt voor alle op www.schwalbe.de, www.schwalbe.nl en www.schwalbe.com aanwezige links en voor de inhoud van de sites waar deze links naar voeren.

Auteursrecht

De lay-out van de homepage en de gebruikte grafieken, evenals de verzameling van informatie, zijn auteursrechterlijk beschermd. De sites mogen uitsluitend voor privé gebruik verveelvoudigd worden. Kopieën mogen noch verspreid, noch voor openbare reproductie gebruikt worden. Voor het kopiëren van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of fotomateriaal is toestemming van Ralf Bohle GmbH vereist.

Konzept & Layout